แผนผลการพัฒนาบุคลากรรอบ1/61

 

 

 

  แผนผลการพัฒนาบุคลากร รอบ1ปี61  
>> 1.แผนการพัฒนาบุคคลากรตามแบบฟอร์ม IDP:A
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก