แผนผลการพัฒนาบุคลากร รอบปี2564

 

 

 

  แผนผลการพัฒนาบุคลากร รอบที่1/64  
>> 1.1แผนการพัฒนาบุคคลากร ตสน.1/64
>> 1.2แผนการพัฒนาบุคคลากร ตสน.1/64 ปรับปรุง
  >> 1.3ผลการพัฒนาบุคคลากร ตสน.1/64  
>> 2.การวางแผนพัฒนาและการสื่อสาร
>>3.การพัฒนาเรื่อง "แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment)
>>4.แบบประเมินผลหลังการพัฒนา
>>5. การติดตามหลังการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์
>>6. คู่มือ "แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment)

 

แผนการพัฒนาบุคคลากร รอบที่2/2564

 

>>1.1แผนการพัฒนาบุคคลากร ตสน.2/64
>>1.2ผลการพัฒนาบุคคลากร ตสน.2/64
>> 2.การวางแผนพัฒนาและการสื่อสาร
>>3.การพัฒนาเรื่อง "แนวทางการตรวจสอบ การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน"
>> 4.แบบประเมินผลหลังหารพัฒนา
>>5.การติดตามหลังการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์

 

>>6.คู่มือ "แนวทางการตรวจสอบ การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน"

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก