แผนผลการพัฒนาบุคลากร รอบปี2564

 

 

 

  แผนผลการพัฒนาบุคลากร รอบที่1/64  
>> 1.1แผนการพัฒนาบุคคลากร ตสน.1/64
>> 1.2แผนการพัฒนาบุคคลากร ตสน.1/64 ปรับปรุง
  >> 1.3ผลการพัฒนาบุคคลากร ตสน.1/64  
>> 2.การวางแผนพัฒนาแลการสื่อสาร
>>3.การพัฒนาเรื่อง "แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment)
>>4.แบบประเมินผลหลังการพัฒนา
>>5. การติดตามหลังการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์
>>6. คู่มือ "แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment)

 

แผนการพัฒนาบุคคลากร รอบที่2/2564

 

>>1.1 แผนการพัฒนาบุคคลากร ตสน.2/64
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก