การจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

  >>>การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564  
  >> ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  
>> 01การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
>> 02การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

>>03การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

>> 04การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
>> 05การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เข้าระบบ e-gpไตรมาสที่1/2564
>> 06การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
  >> 07การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก