การจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

  >>>การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564  
  >> ข้อมูลข่าวสารสำคัญในสัญญา  
>> 01 การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เลขที่โครงการ 63117160833
>> 02การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เลขที่โครงการ 63127021150

>>03 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เลขที่โครงการ 63127440026

>>04 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขที่โครงการ 63127453716
>>05 การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เลขที่โครงการ 64017417817
>> 06 การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เลขที่โครงการ 64027224947
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก