แผนผลการพัฒนาบุคลากรรอบ 2/63

 

 

 

 

แผนผลการพัฒนาบุคลากรรอบ2ปี63

 
>> 1.1แผนการพัฒนาบุคคลากร ตสน.2/63
>>1.2 ผลการพัฒนาบุคคลากร ตสน.รอบ2/63
>>2.การวางแผนพัฒนาแลการสื่อสาร
>>3.การพัฒนาเรื่อง"แนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ"
>>4.แบบประเมินผลการฝึกอบรม
>>5. การติดตามหลังการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์

 

>>6.สรุปผลการพัฒนา คู่มือ "แนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ"

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก