แผนผลการพัฒนาบุคลากรรอบ1/63

 

 

 

  แผนผลการพัฒนาบุคลากรรอบ1ปี63  
>> 1.1แผนการพัฒนาบุคคลากร ตสน.1/63
>> 1.2 ปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคคลากร ตสน.1/63
>> 2.การวางแผนพัฒนาแลการสื่อสาร
>>3.การพัฒนาเรื่อง "การจัดทำและการตรวจสอบการควบคุมพัสดุ"
>>4.แบบประเมินผลหลังการพัฒนา

>>5. การติดตามหลังการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์

>>6.สรุปผลการพัฒนา คู่มือ "การจัดทำและการตรวจสอบการควบคุมพัสดุ"

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก