แผน/ผล การพัฒนาบุคลากร

 

 

 

  นโยบายการพัฒนาบุคลากร  
  แผนการพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2564  
  ผลการพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2564(ตค.63-มค64.)  
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก