ข่าวสารการตรวจสอบภายใน

>> กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานีและด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานีระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2556

 

 

>> กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสสวรรค์ ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2556

 

>> กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของด่านกักกันสัตว์หนองคายและสถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย ระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2555

 

>> กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวัน 18-23พฤศจิกายน 2555

 

>> กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสสวรรค์ ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2556

>> กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555

>> กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2555

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 , . All right reserved.